Amsterdam heeft tientallen miljoenen guldens "verloren'

AMSTERDAM, 7 SEPT. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren “vele tientallen miljoenen guldens” verloren door onvoldoende greep op de financiën van de gemeentelijke diensten en bedrijven. Dat staat in een rapport die de rekeningencommissie van de gemeenteraad over twee weken zal presenteren. Bij deze gelegenheid zal de raad de betrokken wethouders ter verantwoording roepen over het gevoerde beleid over de rekening van 1986.

Het verlies van de miljoenenbedragen van Amsterdam in de afgelopen jaren is het gevolg van een combinatie van het te laat innen van subsidies en vorderingen en het ondoorzichtig functioneren van een aantal gemeentelijke instellingen. Eerder werden in dit verband de inmiddels opgeheven dienst Openbare Werken en Grondbedrijf genoemd.

Voorzitter K. Veldman (PvdA) van rekeningencommissie weigert voortuitlopend op het debat in de gemeenteraad enig commentaar te geven. De kritiek van de comissie zal zich naar verwachting vooral richten op het vorige bestuurscollege en de toenmalige wethouder van financiën Etty. Eerder toonde de gemeenteraad zijn instemming met de plannen van de huidige wethouder van financiën De Grave om meer greep te krijgen op de gemeentelijke uitgaven.