Winstherstel Van der Hoop Eff.bank

De winst van Van der Hoop Effectenbank heeft in het eerste halfjaar van 1991 678.000 gulden bedragen tegenover een verlies van 47.000 gulden in dezelfde periode van 1990.

De provisie-inkomsten zijn ten opzichte van het tweede halfjaar 1990 met 7 procent gestegen. De terugval tegenover het eerste halfjaar van 1990 met 25 procent is niet alleen toe te schrijjven aan volumevermindering, maar ook aan het vrijgeven van de tarieven op 1 juli vorig jaar. Aan de stroppenpot werd 50.000 gulden toegevoegd.