Verlies van 17 miljoen voor Delft Instruments

ROTTERDAM, 6 SEPT. Delft Instruments (optiek, medische apparaten en defensiesystemen) heeft het afgelopen halfjaar een verlies van 17 miljoen gulden geboekt en verwacht in het tweede halfjaar nog eens hetzelfde bedrag te zullen verliezen.

Belangrijkste oorzaak van het verlies is de Amerikaanse boycot tegen Delft Instruments, omdat na afloop van de Golfoorlog bleek dat het bedrijf nachtkijkers aan Irak had geleverd. Volgens het halfjaarbericht werkt Delft Instruments nu “in hoog tempo” aan acties die nodig zijn voor opheffing van de Amerikaanse maatregelen. Daarbij gaat het onder meer om aanscherping van de interne controle op leveranties in binnen- en buitenland. “Wij zijn volledig in staat te voldoen aan de Amerikaanse eisen op dit punt”, aldus de directie.

De netto omzet van het bedrijf liep in het eerste halfjaar terug naar een waarde van 1717,9 miljoen gulden, tegen 178,9 miljoen de eerste helft van 1990. De Amerikaanse maatregelen leidden tot stagnatie in de onderdelentoevoer, produktieverliezen en stijging van materiaalprijzen. Omzetverlies trad op door het verbod van leveringen aan de Amerikaanse overheid en schorsing van licenties voor defensietechnologie.

Bovendien werd het nettoresultaat gedrukt door de hoge kosten voor juridische bijstand, kosten als gevolg van een octrooi-inbreuk en eenmalige kosten voor ingrijpende saneringen bij het Duitse dochterbedrijf Franke in Giessen. “Onze vermogensverhoudingen staan onder druk als gevolg van de geboekte verliezen, maar zijn overigens nog steeds zeer gezond”, schrijft de directie.

Door de teruggang in leveranties van optiek voor defensie moest Delft Instruments het dochterbedrijf in Giessen inkrimpen en 55 mensen ontslaan. Ook werd een produktievestiging in Ermelo verkocht. Het komende halfjaar worden meer veranderingen voorzien om het bedrijf op de krimpende defensiemarkt te laten aansluiten.