Tussenpaus

Waarom verdween Thiery Meyer al na een jaar als directeur bij de Philips produktdivisie consumentenelektronica? Met die vraag stoeien dezer dagen de Kremlinwatchers binnen Philips. Een bloemlezing uit ongerijmde duidingen.

De amusantste lezing van de gebeurtenissen is de officiële. Volgens het bericht van Philips vloeit de nieuwe stap in Meyers carrière direct voort uit de aanstaande pensionering van vice-president ir. K. Hubée. Daarom moesten de taken binnen de Groepsraad opnieuw worden verdeeld. Meyer neemt van Hubée de regio Europa over. Een taak, meldt Philips fijntjes, die gezien de politieke veranderingen in Europa steeds belangrijker wordt.

De officiële lezing uit Eindhoven gaat voorbij aan de meest voor de hand liggende oorzaak voor Meyers nieuwe carrière: de slechtere resultaten bij de Philipsgroep consumentenprodukten, waarvan Meyers divisie - consumentelektronica - deel uit maakt. De hele groep consumentenprodukten, eindigde het eerste halfjaar met een resultaat van 489 miljoen gulden. Dat is 40 procent lager dan in de eerste helft van vorig jaar.

Voeg de slechte cijfers bij de belofte van president Timmer niemand, ook geen topmanagers, in zijn reorganisatie te ontzien en zie: Meyer als eerste topman die is gesneuveld onder Timmers harde hand.

Die verklaring lijkt te eenvoudig. Meyer zat pas sinds een jaar in zijn nieuwe functie en de vraag is in hoeverre de slechtere resultaten op zijn falen zijn terug te voeren. Investeringsbeslissingen uit het verleden, gecombineerd met conjuncturele tegenvallers kunnen zeer wel de resultaten in een willekeurig half jaar drukken - ongeacht de kwaliteiten van de voorman.

Als het slechte resultaat niet terug te voeren is op conjuncturele factoren en beslissingen die Meyer nooit kon beïnvloeden, als er structureel iets mis, dan treft Meyers voorganger - Jan Timmer zelf - evenzeer blaam. Meyer zou dan gestruikeld zijn over de erfenis van zijn eigen president. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Timmers macht zover strekt dat hij divisiedirecteuren kan offeren om zijn eigen falen te maskeren.

Als het vertrek van Meyer niet direct uit de slechtere resultaten verklaard kan worden, waaruit dan wel? Eén mogelijkheid is dat Meyer in Timmers ogen de verkeerde man op de verkeerde plaats is. Dat niet de slechte resultaten uit de afgelopen maanden tot het vertrek hebben geleid, maar het gebrek aan perspectief dat de combinatie Meyer-consumentenelektronica bood.

Meyer - nog door Timmers voorganger Van der Klugt aangesteld - maakte bij Philips carrière als "buitenman'. Ver van de divisies maakte hij als algemeen manager naam door de landenorganisaties in onder ander Argentinië, Hongkong en Frankrijk tot soepele verkooporganisaties om te bouwen. Met de ontwikkeling van de Philipsprodukten die hij in het buitenland hielp verkopen kwam Meyer gedurende zijn Philipscarrière nauwelijks in aanraking. Oorspronkelijk was het dan ook de bedoeling dat Meyer tijd zou krijgen zich in te werken bij de divisie. In verband met het voortijdige presidentschap van Timmer is het daar nooit van gekomen. De verkeerde man, op de verkeerde plaats, op het verkeerde tijdstip dus.

Het carrièreverloop van Meyer doet ook denken aan de promotie van Y.G. Bouwkamp, onder wiens leiding de resultaten in de lichtdivisie achteruitholden en die vervolgens tot het vice-presidentschap werd geroepen. In de ogen van sommige watchers werd Bouwkamp op die manier weggepromoveerd: als toezichthouder in de Groepsraad zou hij minder kwaad kunnen dan als divisie-directeur.

    • Michel Kerres