Streekgemeente had overleg moeten plegen over expositie

AMSTERDAM, 6 SEPT. - De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef (OSG) had overleg moeten plegen met de Buitengewone Wijkgemeente Kortenhoef bij het organiseren van een tentoonstelling in en om de kerk die zij samen gebruiken. Dat heeft de vice-president van de rechtbank in Amsterdam bepaald in het kort geding dat de wijkgemeente tegen de OSG had aangespannen.

Aanleiding voor het kort geding vormde de door de OSG in augustus georganiseerde beeldenexpositie voor blinden en slechtzienden "Aanraken geboden' die dit jaar voor de vijfde keer werd gehouden.

In de nacht van 13 op 14 augustus werd een kunstwerk, bestaande uit tien bloemkelken die dicht bij een kerkhofje waren geplaatst, verwijderd en voor het gemeentehuis in 's Graveland gedeponeerd. Dat was vermoedelijk het werk van boze Kortenhoevers, die vonden dat de grond als begraafplaats moest worden gerespecteerd.

De OSG had over de expositie geen overleg gevoerd met de beheerscommissie waarin beide kerkgemeenten zijn vertegenwoordigd. De OSG had de beheersovereenkomst in mei eenzijdig opgeschort, omdat tussen beide parochies “een sfeer van haat” was gegroeid. Deze overeenkomst was gesloten nadat een scheuring was ontstaan in de kerkgemeenschap.

Een aantal parochianen kon zich niet langer vinden in het beleid van de dominee, drs. H. Abma van de OSG, die kunst en kerk nader tot elkaar wilde brengen.Sinds de scheuring maken twee kerkgemeenten gebruik van dezelfde kerk, maar de spanningen zijn er niet minder om geworden. Al eerder was er een conflict ontstaan toen tijdens een van de tentoonstellingen die Abma organiseerde, een kunstwerk bestaande uit gekleurde matrassen, dichtbij het kerkhof werd geplaatst. Dat werd toen weggehaald en de OSG zegde toe geen provocerende beelden meer in de buurt van de graven te zullen plaatsen. De bloemkelken pasten echter wel in deze omgeving, oordeelde de OSG.