Sigaretten en shag worden fors duurder

DEN HAAG, 6 SEPT. Het kabinet gaat de accijns op sigaretten met 90 cent per pakje verhogen; shag wordt 1,15 gulden per pakje duurder. Het kabinet maakt de plannen met Prinsjesdag officieel bekend. De accijnsverhoging levert in in deze kabinetsperiode ongeveer 700 miljoen gulden op.

De prijsverhoging wordt niet in één keer doorgevoerd, maar in drie fasen: 1 januari 1992; 1 juli 1992 en tenslotte 1 januari 1993. De sigaretten worden per tranche 30 cent duurder; shag 38 cent.

Bij het opmaken van de zogeheten Tussenbalans - de ombuigingsoperatie van 17 miljard gulden - in februari, heeft het kabinet overwogen om de accijns op tabak te verhogen, of de aftrekbaarheid van rente op consumptief krediet te schrappen. De verhoging van de tabaksaccijns betekent nu dat de rente-aftrek blijft gehandhaafd. Bij de behandeling van de Tussenbalans in de Tweede Kamer sprak een Kamermeerdeheid zich uit voor een verhoging van de tabaksaccijns in plaats van het schrappen van de rente-aftrek.

Het kabinet wil nog geen beslissing nemen over de rente-aftrek, in afwachting van de behandeling van het rapport van de commissie-Stevens. In dit rapport voor de belastingherziening doen Stevens cum suis het voorstel om de rente-aftrek voor consumptieve leningen te schrappen; met uitzondering van aanvullende studie-leningen.

Om dezelfde reden blijft de dividendvrijstelling (1000 gulden) en de rentevrijstelling (1000 gulden) voorlopig gehandhaafd. De commissie-Stevens stelt voor om de rente- en dividendvrijstelling samen te voegen tot 1000 gulden.