Nijmegen wil extra oven voor afval

NIJMEGEN, 6 SEPT. De huisvuilverbranding ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) in Weurt wil een tweede verbrandingsoven bouwen. De nieuwe oven moet een capaciteit hebben die twee maal zo groot is als de bestaande oven.

ARN wil de tweede verbrandingslijn, die 250 miljoen gulden gaat kosten, aanleggen omdat het bedrijf forse investeringen moet doen om aan de verscherpte milieurichtlijnen te kunnen voldoen. Hierdoor zou de verbrandingsprijs van huisvuil te veel stijgen.

Volgens de nieuwe richtlijnen van VROM moet het vuiverbrandingsbedrijf nog voor 1995 op de bestaande verbrandingsoven een rookreiniger plaatsen om de uitstoot van schadelijke gassen te beperken. Om dit te bekostigen zou de kostprijs voor de verbranding van een ton afval stijgen van 137 tot 249 gulden. Dit bedrag kan volgens de ARN worden teruggebracht tot 178 gulden door een tweede oven aan te leggen.

Behalve een tweede verbrandingsoven wil de ARN ook een scheidinginstallatie voor bouw- en sloopafval en een composteringsinstallatie voor tuinafval bouwen. De kosten voor deze installaties schat de ARN op respectievelijk 7,5 en 26,5 miljoen gulden.