Nederlander in top van BCCI

GEORGE TOWN (Kaaiman Eilanden), 6 SEPT. De Nederlander Johan Diderik van Oenen heeft tot ruim een maand geleden een topfunctie vervuld in de van grootscheepse fraude betichte Bank of Credit and Commerce International (BCCI).

Van Oenen speelt al sinds de oprichting in 1972 een hoofdrol bij BCCI SA in Luxemburg. Hij staat in de oprichtingsacte als tweede vermeld bij de leden van de raad van bestuur, direct onder grondlegger Agha Hasan Abedi.

Op 5 juli gaf de centrale bank van Groot-Brittannië als eerste opdracht tot sluiting van vestigingen van de BCCI, die zij verdacht van allerlei dubieuze financiële escapades, waaronder het verhullen van enorme verliezen. Andere landen sloten vervolgens ook BCCI-kantoren. Sindsdien zijn accountants en justitiële autoriteiten bezig het ondoorzichtige netwerk van de BCCI te ontrafelen en komen steeds meer berichten naar buiten over financiele banden met drugshandelaren, witwassen van zwart geld en andere illegale transacties.

Van Oenen, wiens leeftijd en verblijfplaats onbekend zijn, behoorde op 22 juli nog tot de directie van BCCI (Overseas) Ltd, een onderneming die de bank vooral gebruikte om grote deposito's aan te trekken en grote, zeer dubieuze leningen te verstrekken aan relaties uit voornamelijk het Midden-Oosten. Dat blijkt uit rapporten van de accountantsfirma Deloitte Ross Tohmatsu, die als bewindvoerder optreedt van de omstreden BCCI-vestigingen op de Kaaiman Eilanden.

De rapporten, waarop deze krant de hand heeft kunnen leggen, geven veel informatie over de structuur van de BCCI-ondernemingen, achtergronden en geschiedenis. Bovendien bevatten zij een financiële analyse “voor zover dat althans mogelijk is”. Uit de rapportage blijkt onder meer dat de drie BCCI-ondernemingen op de eilandengroep, bekend wegens het strikte bankgeheim en de fiscale faciliteiten, samen voor bijna 5 miljard gulden aan moeilijk of niet opeisbare leningen hebben uitstaan aan een groep van ongeveer tien invloedrijke personen en hun ondernemingen, voornamelijk afkomstig uit het Midden-Oosten.

In de Verenigde Staten zijn gisteren zes voormalige functionarissen van de BCCI en een Colombiaanse cocaïnebaron in staat van beschuldiging gesteld wegens het witwassen van drugsgelden. BCCI wordt in de aanklacht “een misdadig bedrijf” genoemd. Volgens de aanklacht hebben de zes bankfunctionarissen ruim veertien miljoen dollar aan drugsgelden witgewassen.

    • Ben Greif