Moskou herziet economische relatie met Cuba

MOSKOU-HAVANA, 5 SEPT. De Sovjet-Unie gaat zijn economische relatie met Cuba “herzien”.

Volgens Sovjet-minister van buitenlandse zaken Boris Pankin betekent de ontmanteling van het communisme in de Sovjet-Unie dat Cuba niet langer aanspraak kan maken op de gebruikelijke transacties met de Sovjet-Unie, waarbij olie tegen suiker en andere landbouwprodukten werd geruild. “Cuba moet voortaan de geldenden prijzen op de wereldmarkt betalen in harde valuta”, aldus Pankin gisteren. De steun van de Sovjet-Unie aan Cuba neemt de laatste paar jaar al geleidelijk af, zo blijkt uit verschillende ramingen. Vorig jaar bedroeg deze nog omstreeks 3,5 miljard dollar, een miljard minder dan het jaar daarvoor. Vermindering van de steun aan Cuba is een van de voorwaarden die de Verenigde Staten stellen voor het geven van economische hulp aan de Sovjet-Unie. Cuba heeft zijn soberheidsregime inmiddels uitgebreid door nu ook vloeibaar gas te rantsoeneren. De maatregel zal pijnlijk gevoeld worden, omdat veel Cubanen koken op gas uit flessen. De maatregel is een rechtstreeks gevolg van de verminderde import van vitale olie uit de Sovjet-Unie. (AFP)