Mogelijk besparing op verbetering van woningen

DEN HAAG, 6 SEPT. Op de stadsvernieuwing dreigt in 1992 182,5 miljoen gulden te worden bezuinigd. Dat meldt vandaag het weekblad Binnenlands Bestuur. De mededeling is in de grote steden met verontwaardiging ontvangen. Een woordvoerder van staatssecretaris Heerma ontkende vanochtend dat sprake is van een bezuiniging op het stadsvernieuwingsfonds.

Het gaat vooral om geld voor de zogenoemde "niet-ingrijpende woningverbetering'. Dat is een opknapbeurt voor een woning waarvoor het ministerie van VROM subsidies van minder dan 53.000 gulden geeft. Deze subsidiepost werd dit jaar bij de Tussenbalans, de bezuinigingsplannen van het kabinet voor de komende jaren, teruggebracht van 650 tot 150 miljoen gulden. Dat kon ook, redeneerde Heerma, omdat de huren extra zijn gestegen (geen 3, maar 5,5 procent verhoging) en verhuurders dus meer eigen middelen ter beschikking kregen om de opknapbeurten zelf te betalen.

Halverwege dit jaar liet Heerma weten dat de resterende 150 miljoen in het stadsvernieuwingsfonds zou worden gestopt, waaruit het rijk gemeenten financiert voor activiteiten op dit gebied. Volgens Binnenlands Bestuur is dit bedrag van 150 miljoen teruggebracht tot 75 miljoen. De woordvoerder van Heerma wil daar niet op ingaan, maar hij wijst er wel op dat waar het eigenlijk ging om een bedrag dat aan het stadsvernieuwingsfonds werd toegevoegd, er nu niet kan worden gesproken over bezuinigingen ten opzichte van eerdere plannen. De resterende 75 miljoen zou bovendien zodanig over meer jaren worden gespreid dat er volgend jaar maar 7,5 miljoen aan de gemeenten wordt uitbetaald.

Verder zou het ministerie 40 miljoen ten koste van de stadsvernieuwing achter de hand houden om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Dat dergelijke reserveringen in de praktijk betekenen dat dit geld dan ook voor de stadsvernieuwing verloren is, spreekt Heerma's woordvoerder tegen.

Niettemin krijgt deze optelsom van mogelijke bezuinigingen op de stadsvernieuwing van E. Arnoldussen, directeur van de hoofdafdeling Volkshuisvesting van Amsterdam, de kwalificatie "dramatisch' mee. Hij becijfert dat Amsterdam straks subsidie krijgt waarmee 40 woningen (niet-ingrijpend) kunnen worden verbeterd, terwijl er vorig jaar 8.000 aanvragen voor deze subsidie waren. Directeur H. Werkhoven van de dienst Bouwen en Wonen in Den Haag spreekt van een “rampzalige ontwikkeling voor de stadsvernieuwing en de volkshuisvesting in de grote steden”.

Ministerie, gemeenten en provincies staan overigens aan de vooravond van een discussie over de toekomst van de stadsvernieuwing. Het ministerie is bezig de resultaten van de afgelopen jaren op een rij te zetten, evenals de gevolgen daarvan voor de toekomst. Deze evaluatie moet duidelijk maken of de stadsvernieuwing in Nederland financieel op hetzelfde peil dient te blijven als de afgelopen jaren het geval was.