Milieuwethouder onder toezicht

ALPHEN AAN DEN RIJN, 6 SEPT. B en W van Alphen aan den Rijn zullen voortaan toezicht houden op het werk van milieuwethouder W. de Jong.

Bij overleg over belangrijke kwesties zal hij worden vergezeld door een andere wethouder. Deze vorm van curatele is gisteren in het college afgesproken, nadat de gemeenteraad daarop in zijn vergadering van eind augustus had aangedrongen.De raad vindt dat er in Alphen te weinig gebeurt op milieugebied en die tekortkoming wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan De Jong. Er werd een motie aangenomen om de wethouder onder curatele te stellen en de uitwerking daarvan werd gedelegeerd aan B en W. Aanleiding tot de motie was een onvolledige inspectie van een opslagplaats voor chemisch afval in de gemeente, hoewel volgens raadsleden ook het gifschadaal in de Coupépolder een rol speelt. Gisteren hebben B en W nieuwe werkafspraken gemaakt. De Jong bleek zich in die afspraken te kunnen vinden. Maandelijks zal aan de raad een rapportage over de nieuwe werkwijze worden uitgebracht.