Meer optredens van kinderen toegestaan

DEN HAAG, 6 SEPT. Minister De Vries (sociale zaken) zal de richtlijnen voor het optreden van kinderen versoepelen.

Kinderen vanaf dertien jaar krijgen toestemming om vijftien keer per jaar op te treden in plaats van acht keer. De versoepeling van de richtlijn geldt niet voor commerciële producties. De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleding van een onderzoek dat hij heeft laten verrichten. Daarin wordt aanpassing van de regels bepleit; de onderzoekers vinden dat de arbeisinspectie strengere regels moet hanteren voor commerciële producties. Nu mogen kinderen tot zeven jaar maximaal één keer per jaar in een commerciële productie optreden; van zeven tot en met elf jaar twee maal; en van twaalf tot vijftien jaar maximaal vier keer.