Karl (D-Mark) Pöhl helpt Fürstin Gloria

BONN, 6 SEPT. Wat zou Karl Otto Pöhl dan straks gaan doen?, vroegen Duitse bankiers, politici en journalisten zich af toen de toch “pas” 62-jarige president van de Bundesbank een paar maanden geleden aankondigde dat hij tussentijds, en vooral om particuliere redenen, wilde vertrekken. Krijgt hij na twaalf tropenjaren bij de nationale bank in Frankfurt nu een internationale topfunctie, zeg bij de Wereldbank of het IMF, of gaat hij met zijn jonge tweede vrouw en kinderen op niveau rentenieren?

De SPD'er Pöhl mocht dan een naam hebben als onconventionele bankier, aan financiële bezigheden in Duitsland zelf dacht nochtans niemand. Want, zo wil de traditie, de eerste, strikt onafhankelijke, bewaker van de D-mark “kan” zoiets eigenlijk niet doen. Toen een van Pöhls voorgangers, Karl Klasen, destijds na zijn afscheid van de Bundesbank toetrad tot de raad van commissarissen van de Deutsche Bank, haalde menigeen in Bonn en in de Frankfurts City (Tsjitti) daarover bezeerd de neus op. En dat ondanks het feit dat de Deutsche Bank een instituut op zichzelf en met afstand de grootste Duitse bank is.

Een internationale topfunctie dan voor Pöhl, in de monetaire wereld een erkend zwaargewicht uit een belangrijk land? Misschien zou hij dat wel hebben gewild, maar doorvoor zou dan de steun van kanselier Helmut Kohl onmisbaar zijn. En zulke steun ontbreekt. Want hoewel de beide heren elkaar vorige maand bij de plechtige viering van Pöhls afscheid in de Paulskirche in Frankfurt héél vriendelijk toespraken, is het een publiek geheim dat zij geen grote vrienden zijn.

Wat gaat Pöhl doen? Inmiddels, twee weken na zijn afscheid is daarover al genoeg bekend om te vermoeden dat de neuzen in Bonn en Frankfurt nu nog hoger zullen worden opgehaald dan in het geval-Klasen. Pöhl wordt partner in de kleine chique familiebank Oppenheim in Keulen. Dat is misschien, ook gelet op het karakter van die bank, tot daaraan toe. Maar Pöhl wordt ook commissaris bij het uitgevers-imperium Bertelsmann, dat eind vorig jaar ook al Helmut Kohls teleurgestelde top-adviseur Horst Teltschik tegen een zeer riante vergoeding binnenhaalde.

Het laatste nieuws is voor de neusophalers het ergst. Karl Otto Pöhl heeft zich nu ook bereid verklaard om de 31-jarige Gloria von Thurn und Taxis bij te staan bij de sanering van de kwijnende miljardenboedel (bank, bier, bosbouw, grond en huizen, elektronica) die haar ruim tweemaal zo oude man tien maanden geleden naliet.

De jonge weduwe bewoont het grote familieslot bij Regensburg. Zij was vroeger in München als adelijk punk-girl al een lieveling van de boulevardpers, na haar huwelijk bleef zij dat, zij het aan de andere kant van het society-nieuws. Sinds een paar maanden voert zij een zeer hevig publiciteits-offensief tegen de (nu ontslagen) managers en adviseurs die haar man de laatste jaren van zijn leven bijstonden, respectievelijk “hem bestolen”. Fürstin Gloria en Karl Otto Pöhl, voorheen in Frankfurt, Tokio en New York: Mr. D-Mark, gaan daar nu zij aan zij wat aan doen.

    • J.M. Bik