Kamer: twijfels over personeelsbeleid onderwijs

DEN HAAG, 6 SEPT. De Tweede Kamer heeft grote twijfels of de voorgenomen decentralisatie van het personeelsbeleid in het basis- en voortgezet onderwijs volgend jaar kan worden ingevoerd. Dit bleek gisteren tijdens een overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Wallage (onderwijs).

Deze wil het zogeheten formatiebudgetsysteem (FBS) per 1 augustus 1992 invoeren. Hiermee krijgen de scholen een grotere vrijheid bij het inzetten van het beschikbare personeel. Zo kan een school besluiten om delen van de lessen Duits, Engels en Frans samen te voegen tot een les literatuurgeschiedenis. De aldus vrijgekomen menskracht kan worden ingezet voor bijvoorbeeld de verbetering van het examenprogramma moderne vreemde talen.

Een extern onderzoek dat onlangs werd gedaan naar de haalbaarheid van de invoering van het FBS wees uit dat eerst nog een groot aantal technische en bestuurlijke problemen moeten worden opgelost. De reorganisatie van het ministerie werd daarbij onder meer als een remmende factor genoemd. Na de WAO-besluiten van het kabinet kwam daar ook nog eens een conflict bij tussen de onderwijsbonden en staatssecretaris Wallage. Ze zijn het niet eens over de rol die het systeem moet spelen bij het terugdringen van het relatief hoge ziekteverzuim op de scholen.

Wallage gaat er echter nog steeds van uit dat invoering volgend jaar mogelijk is. Maar alle partijen die eerder met het systeem zelf akkoord gingen, pleitten voor uitstel met een jaar. Daarbij verwezen ze onder meer naar de overhaaste invoering van de studiefinanciering en het bekostigingssysteem van het basisonderwijs die tot grote problemen leidden. Op 1 oktober beslist Wallage of de invoering van het FBS wordt uitgesteld.