Jongeren willen vooral een gelukkig gezinsleven

AMSTERDAM, 6 SEPT. Jongeren van vandaag zijn individualisten met gemeenschapszin. Ze zijn niet afkerig van tradities maar combineren die met nieuwe waarden. Ze zijn kortom het soort mensen dat de volwassenen zouden willen zijn. Dat was de conclusie van D66-fractieleider Van Mierlo bij de presentatie van het rapport "Jongeren '91' gisteren in Amsterdam.

Het rapport verscheen na een onderzoek naar activiteiten, verwachtingen, normen en produktgebruik van jongeren tussen 6 en 24 jaar dat werd uitgevoerd door bureau Inter- View in opdracht van diverse bedrijven en instellingen, waaronder de ministeries van justitie en economische zaken.

Het hoogste belang "in het leven' hechten jongeren aan een gelukkig gezinsleven. Ook klaar staan voor anderen scoorde hoog. Een kwart van de jongeren tussen 12 en 24 jaar wil kinderen, zo'n zeventien procent wil trouwen.

Bij de presentatie van het rapport waren voornamelijk vertegenwoordigers van bedrijven aanwezig die zich op de jeugdige markt richten. Belangrijkste vragen voor hen: waaraan wordt de in totaal 25 miljard gulden die de jeugd jaarlijks ter beschikking staat uitgegeven en hoe zorgen we ervoor dat jongeren hun geld bij ons uitgeven?Mode, sport en muziek zijn de belangrijkste interessegebieden. Uit het rapport blijkt dat jongeren zich in hoge mate richten op de groep waar ze bij (willen) horen en in veel mindere mate op "de massa'. “Ze willen zich vooral geen buil vallen”, zo verwoordde een styliste het.

Dat de jeugd zich vooral met groepen identificeert, en zo sub-culturen vormt, is voor de marketing-deskundigen van populaire merken wellicht plezierig, aldus Van Mierlo, voor de politiek schept het een probleem. Meer dan de helft van alle jongeren zegt niet geïnteresseerd te zijn in politiek of er "neutraal' tegenover te staan. Van Mierlo wijt dat aan de “geringe optelbaarheid” van al die sub-groepen. “Het politiek adres is verbrokkeld.”

Hij wees daarbij op het feit dat de jongeren vaak teleurgesteld raken in hun verwachtingen op het moment dat ze de maatschappij instappen. De politiek doet hun vaak beloften die zij niet waar kan maken. Recht op huisvesting en recht op interessant werk zijn voorbeelden van beloften die niet worden ingelost, aldus Van Mierlo.

Zijn eigen partij is overigens de tweede partij voor de jongeren geworden. Grootste partij is nog steeds het CDA, dat sinds 1987 onder ruim een kwart van de jongeren de voorkeur geniet. D66 steeg van 8 naar 22 procent. De PvdA daalde in dezelfde periode van 29 naar 18 procent.

De desinteresse van jongeren voor de politiek is niet nieuw. In 1981 deed Inter- View onderzoek naar de politieke voorkeuren van 16- en 17-jarigen. Ook toen bleek 50 procent niet geïnteresseerd in wat zich in Den Haag afspeelt.