Investeringen 1% lager dan in recordjaar 1990

DEN HAAG, 6 SEPT. De Nederlandse industrie zal dit jaar 1 procent minder investeren, na een stijging met 9 procent in 1990. Dit blijkt uit een enqueête die het Centraal Bureau voor de Statistiek dit voorjaar hield onder industriële bedrijven met ten minste 10 werknemers.

De industrie investeerde in 1990 voor 16,9 miljard gulden, tegen 15,6 miljard in 1989. Deze groei van 9 procent is sinds de topjaren 1984 en 1985 niet meer bereikt.

De voedings- en genotmiddelenindustrie investeerde in 1990 voor 2,8 miljard gulden, 10 procent meer dan in 1989. Voor dit jaar voorzien de ondernemers een verdere toeneming van het investeringsbedrag (met 18 procent).

Ook in de aardolie-industrie, waar de investeringen in 1989 fors daalden, trad in 1990 een nog forsere stijging op, namelijk ruim een verdubbeling tot 0,9 miljard gulden. Voor 1991 wordt weer een afname voorzien met 40 procent.

In de chemische industrie daalden de investeringen in 1990 van 4,2 naar 3,9 miljard gulden (ruim 7 procent). Voor 1991 wordt een stijging met 14 procent verwacht.

In de metaal- en elektrotechnische industrie nam de waarde van de investeringen in 1990 toe van 4,8 naar 5,3 miljard gulden (11 procent). Het investeringsniveau viel daarmee hoger uit dan men in oktober 1989 nog had verwacht. Voor 1991 verwachten de ondernemers in deze sector een daling met 13 procent.

In de overige bedrijfsklassen van de industrie stegen de investeringen in 1990 met 12 procent tot 4,1 miljard gulden. Voor dit jaar wordt een afname met 5 procent verwacht.

In de delfstoffenwinnning stegen de investeringen in 1990 met 36 procent tot 1,7 miljard gulden. Voor 1991 verwachten de ondernemers een verdere toename van het investeringsbedrag met 18 procent.

De openbare nutsbedrijven investereerden in 1990 2,8 miljard gulden, 29 procent minder dan in 1989. Voor 1991 wordt een gedeeltelijk herstel verwacht (plus 21 procent).

In de bouwnijverheid- en -installatiebedrijven nam het investeringsbedrag in 1990 licht toe tot ruim 1,8 miljard gulden. Alle bedragen zijn opgegeven in lopende prijzen.