Int. Ned. boekt winststijging van 19 procent

ROTTERDAM, 6 SEPT. Internationale Nederlanden Groep (ING) heeft in het eerste halfjaar van de samenvoeging tussen Nationale Nederlanden en NMB Postbank een netto-winststijging geboekt van 19 procent.

De stijging is voor het overgrote deel toe te schrijven aan het voor verzekeraars gunstige weer. Vorig jaar kampte de schadeafdeling van Nationale Nederlanden met meer dan honderd miljoen gulden verlies door stormschade. Dit jaar is de schadeafdeling weer terug in de zwarte cijfers.

ING-voorzitter mr. J.J. van Rijn noemde de resultaten "zeer goed'. De fusie tussen verzekeraar Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep, die op 4 maart 1991 tot stand kwam, heeft na die datum een krachtig vervolg gekregen, aldus Van Rijn.

Aan de voorziening algemene bedrijfsrisico's (VAR), de stroppenpot van het bankdeel binnen het concern, is dit eerste halfjaar net zoveel toegevoegd als in de vergelijkbare periode vorig jaar 413 miljoen gulden. Eind dit jaar zal ING bekijken of de dotatie moet worden aangepast.

ING handhaaft de prognose dat de fusie binnen drie jaar honderd miljoen gulden zal opleveren. In de eerste helft van dit jaar heeft de fusie kosten met zich meegebracht. In het resultaat is 13 miljoen gulden aan fusiekosten en 38 miljoen aan rentelasten verwerkt. De rentelasten vloeiden voort uit de aandelenruil bij de vorming van ING.

De honderd miljoen voordeel van de samenvoeging wil ING bereiken zonder vermindering van het personeelsbestand. Het aantal werknemers in het verzekeringsbedrijf zal zelfs geleidelijk toenemen, zo verzekert ING.

De eerste samenwerking op het gebied van de verkoop van verzekeringen via de Postbank is op gang gekomen en ING vertrouwt erop de in het vooruitzicht gestelde synergievoordelen in de komende jaren te kunnen binnenhalen, mede "gegeven de inmiddels genormaliseerde relatie met de organisaties van onafhankelijke assurantietussenpersonen', aldus Van Rijn. De verzekeringstussenpersonen, die in het voorjaar een boycot tegen Nationale Nederlanden begonnen, hebben volgens Van Rijn zich bij de zaak neergelegd. Rijn wilde geen mededelingen doen over de schade die de boycot van tussenpersonen tegen de verzekeringen van ING heeft toegebracht. “Door veranderingen in de structuur van de verzekeringstak van ING valt de schade niet te berekenen”, aldus Van Rijn.

ING keert een interimdividend uit van 1,50 gulden (de tussentijdse uitkering van de samenstellende delen, Nationale-Nederlanden en NMB Postbank, bedroeg verleden jaar 1,46 gulden). ING verwacht dat de nettowinst over het gehele jaar 1991 "een bevredigende stijging' te zien zal geven ten opzichte van het resultaat over 1990. Toen bedroeg de winst 1,51 miljard gulden of te wel 6,46 gulden per aandeel).

In vergelijking met de overeenkomstige periode van vorig jaar steeg de nettowinst met 19 procent van 628 miljoen gulden tot 746 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg van 2,71 gulden tot 3,25. Het resultaat vóór belastingen steeg met 20,3 procent van 839 miljoen gulden tot 1009 miljoen gulden.