Innovest ziet geen spoedig herstel

Het exploitatieresultaat van het vastgoedfonds Innovest (het vroegere Bogamij) is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1990 licht gestegen van 21,5 miljoen naar 23 miljoen gulden.

Na verwerking van valutawinsten en afboekingen op de bezittingen kwam het beleggingsresultaat uit op 6,5 miljoen gulden tegen bijna 14,7 miljoen gulden in de eerste helft van 1990. Reden hiervan is de verslechterde situatie op de Noordamerikaanse vastgoedmarkt, die leidde tot een met 53,4 miljoen gulden lager bijgestelde waardering van de bezittingen. Daartegenover stond dat de koersstijging van de Canadese en Amerikaanse dollar een boekwinst opleverde van 37 miljoen gulden. Per saldo resulteerde dit in een met 16,4 miljoen gulden afgenomen waardering van de portfeuille (vorig jaar 6,8 miljoen).

De winst per aandeel daalde van 3,33 tot 2,90 gulden. Per aandeel komt dit uit op 0,82 gulden tegen 2,27 gulden in de eerste helft van 1990. Door de slechte situatie in Noord-Amerika verwacht het fonds in de tweede helft van dit jaar geen herstel van het vastgoed. De leegstand in dat land nam toe tot zeven procent terwijl de exploitatiekosten stegen. Het interimdividend wordt 3 gulden tegen 3,49 gulden vorig jaar, naar keuze in contanten of voor drie procent in agio-aandelen.

Innovest had eind juni onroerend goed in exploitatie met een waarde van 1.408 miljoen tegen 1.353 miljoen gulden een halfjaar eerder. Over de waardeontwukkeling van het onroerend goed is de directie niet optimistisch. Herstel van de markt lijkt er voorlopig niet te komen. De intrinsieke waarde per aandeel (exclusief dividend) daalde in de eerste zes maanden van 111,59 naar 109,23. De beurskoers van het aandeel laat rond 87 gulden een fors disagio zien ten opzichte van de intrinsieke waarde.