H.G. Wells

In NRC Handelsblad van 2 augustus jl. wordt op de kinderpagina een verhaal van Kousbroek gepubliceerd onder de titel "Speel jij nog met een teddybeer?'

Mijn reactie betreft niet in de eerste plaats de naam van de winkel waar het verhaal zich grotendeels afspeelt, ook al is dat een eerder gebruikte naam nl. voor een kinderboek geschreven door mevrouw B.E. van Osselen-van Delden, Van Holkema en Warendorf, 1905 à 1910. Mijn verbazing en eigenlijk ergernis betreft veeleer het verhaal als zodanig, het geheel van de gebeurtenissen, want dat is onmiskenbaar hetzelfde als beschreven in "The magic shop', gepubliceerd in The short stories of H.G. Wells, London, 1927. Natuurlijk zijn er verschilpunten, alleen al qua lengte, maar de overeenkomsten zijn zo treffend dat het gaat om de idee van de andere auteur. Wie het kinderverhaal van Wells kent zal er direct aan moeten denken.

Naschrift Rudy Kousbroek Na het lezen van deze brief heb ik niet zonder nieuwsgierigheid het verhaal van Wells ("The Magic Shop', in Twelve Stories and a Dream) opgezocht; het zou immers kunnen dat het mij als kind eens was voorgelezen of naverteld, en dat er zonder dat ik het me bewust was iets van was blijven hangen. Maar nee, zelfs dat niet; het is een totaal ander verhaal. Alles wat je ervan kunt zeggen is dat er ook een winkel in voorkomt, maar daar houdt het ook mee op; bij Wells is het nota bene een winkel waar goochelaarsartikelen worden verkocht. Uiteraard is er in de wereldliteratuur geen gebrek aan geheimzinnige donkere winkeltjes, van The Old Curiosity Shop tot die met het oude schaap in Through the Looking Glass, welke laatste vermoedelijk model heeft gestaan voor menig kinderverhaal, met inbegrip van dat van H.G. Wells.

Wie in dat verband een opmerking kan maken als: "het geheel van de gebeurtenissen is onmiskenbaar hetzelfde' ziet ze, zoals het noemen van dat boek van B.E. van Osselen-van Delden al deed vrezen, vliegen. Gelukkig is dat voor iedereen te verifiëren.

    • M.C. Cikot Roos