Hermans 1

Het gesprek met de schrijver Willem Frederik Hermans in CS van 30-8-1991 noodzaakt mij een kanttekening te maken. De schrijver vertelt helaas enige onjuistheden over zijn lerares Duits, "Juffrouw Deuschle'.

Mej. Dr. M.J. Deuschle was geen geboren Duitse maar Nederlandse geboren te Amsterdam, studeerde daar aan de universiteit alwaar zij in 1927 promoveerde in de Duitse taal- en letterkunde. Dat zij "nationaal-socialist' zou zijn geweest is volkomen uit de lucht gegrepen en volstrekt onwaar, dus beledigend!

Naschrift Willem Frederik Hermans:

Mogelijk heb ik me vergist. Maar ik meende me te herinneren dat ze na de Duitse inval de klas voorhield dat dit het begin van een nieuwe tijd zou kunnen zijn en dat ze deze nieuwe tijd positief beoordeelde.

Als ik me vergist heb, dan spijt me dat.

    • W.K. Deuschle