Dolfijnenverhuizing

Bij dolfijnen denk je al gauw aan tropische stranden, palmbomen en een dolfijn die uit een prachtig blauwe zee opspringt.

Fout. Dolfijnen, met name de grote met de spitse snuit, de tuimelaars komen over de hele wereld voor. Zelfs in onze grauwe Noordzee leven ze. Of beter gezegd: horen ze te leven. Want de laatste tien jaar zag niemand ze meer. Tot een jaar geleden.

Ineens werden er toen weer een paar gezien. De bioloog H. Baptist van Rijkswaterstaat in Middelburg (Dienst Getijdewateren) vliegt regelmatig over de Noordzee om te speuren naar zeezoogdieren, zoals dolfijnen en andere walvissen. Dit jaar zag hij opnieuw regelmatig enkele tientallen tuimelaars, en nu denkt hij dat er een paar honderd zwemmen, midden op de Noordzee. Waarom ze weg waren gegaan, tien jaar geleden, en waarom ze nu weer terug zijn, weet eigenlijk niemand. Waarschijnlijk heeft het met het eten van de tuimelaar te maken: die eet het liefst haring. Zo'n tien, twintig jaar geleden zwom er nog maar heel weinig haring in de Noordzee. Die was er bijna helemaal weggevist. Doordat vissers nu minder mogen vangen, komt de haring terug. En daarmee waarschijnlijk ook de tuimelaar. Misschien komt het ook doordat het Noordzeemilieu schoner is geworden. Er stroomt tegenwoordig minder vuil via de Rijn en andere rivieren de zee in. Maar of dat werkelijk de oorzaak voor de terugkomst van de dolfijn is, weten de wetenschappers niet.

Er zijn meer dolfijnenverhuizingen in de Noordzee die ze niet echt begrijpen. Zo zijn er de laatste tien jaren wel veel meer witsnuitdolfijnen en witflankdolfijnen in de Noordzee gezien. Witsnuit en Witflank leefden eerder alleen noordelijker, in zeewater dat 15 graden of kouder is. Omdat ze nu ook bij ons in de Noordzee zwemmen, wordt aangenomen dat de Noordzee iets kouder is geworden. Maar dat had je op het strand misschien zelf al gemerkt.

Dan is er nog zo'n onduidelijke verhuizing: tot in de jaren vijftig zwommen de bruinvissen (kleine dolfijnen met een stompe snuit) in grote groepen voor onze kust. Ze doken soms wel eens in de grachten van Amsterdam op! Nu zie je ze niet meer. Ze zijn verder van de mensen, midden op zee gaan wonen. Waarom is ook niet duidelijk. Misschien omdat de vis ook aan de kust op was, omdat het er te druk en te vies was. De tuimelaar is terug in de Noordzee. Laten we hopen dat de bruinvis nu ook weer terug komt voor onze kust, zodat je aan het strand de bruinvisrugvinnen uit de golven kunt zien steken.

    • Paul Steenhuis