CNV-bestuurder krijgt ƒ 450.000 bij ontslag

DRACHTEN, 6 SEPT. Het hoofdbestuur van de Industrie- en Voedingsbond CNV betaalt districtsbestuurder R. Bil (46) een bedrag uit van 450.000 gulden als afvloeiingsregeling voor diens ontslag. Bil, die zeventien jaar in dienst was van het CNV, stond al vanaf april op non-actief. Hij vocht dit met succes aan in kort geding bij de rechtbank van Utrecht, die bepaalde dat er geen zwaarwegende argumenten waren om Bil voor een dergelijke maatregel.

Afgelopen dinsdag oordeelde de Utrechtse rechtbank dat beide partijen een financiële schikking moesten treffen. Voorlichter E. Aanstoot van het CNV wil niet vertellen waarom de bondsbestuurder en de organisatie uit elkaar gaan. “De bond beschouwt dit als een interne aangelegenheid. In elk bedrijf zie je wel gevallen waar wat mee aan de hand is.” Voor het CNV was “de maat vol”, aldus Aanstoot, die niet wil ingaan op de reden van de ontslagprocedure, “al was er natuurlijk wel wat aan de hand”.

Ontkend wordt dat Bils ontslag in verband staat met zijn kandidaatstelling voor de RPF in zijn woonplaats Drachten bij de vorig jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen. “Dat is een subargument”, aldus Aanstoot. “Het is een districtsbestuurder niet toegestaan nevenactiviteiten te ontplooien. Hij is er over aan gesproken dat hij zich kandidaat heeft gesteld, maar dat voorval speelde geen rol bij het in gang zetten van een ontslagprocedure.

Bil zelf zegt dat er in een brief van 26 maart jl. vier redenen werden genoemd: hij zou gevraagd hebben lijsttrekker te worden voor de RPF in Drachten; hij zou te weinig hebben gedaan aan een sanering van kaderleden die werkten voor agrarische sociale fondsen; hij zou twee afdelingen, namelijk Oost- en West-Dongeradeel hebben samengevoegd; en hij zou interne spanningen en problemen opgeroepen hebben.

Bil spreekt van een “intens trieste” zaak. “Het gaat me niet om het geld, dat trouwens nog een bruto bedrag is. Ik vind het onwaardig dat ik er op deze wijze uitgeknikkerd wordt. Als ze me nou eens echte redenen hadden gegeven; de samenvoeging van beide Dongeradelen bijvoorbeeld werd twee weken later toegejuicht.”

Het CNV spreekt tegen als zou Bil een gouden handdruk hebben gekregen. “De overeenkomst is een gevolg van een uitspraak van de rechter”, aldus Aanstoot. “Vier-en-een-halve ton is een behoorlijk bedrag, maar Bil betaalt de kosten van het kort geding.” Bil verklaart dat de leden uiteindelijk de dupe zijn van de regeling. “Ik heb veel adhesiebetuigingen gekregen van leden die vonden dat ik moest blijven. Op hun contributie wordt nu vier jaar lang geld ingehouden.”