Blankert weg bij FME

Drs J. C. Blankert (50) treedt over een jaar af als voorzitter van de werkgeversvereniging FME.

Blankert, die in 1986 aantrad, stelt zich niet herkiesbaar voor een derde termijn als voorzitter-directeur.