Bezuinigingen WVC op sociale vernieuwing

DEN HAAG, 6 SEPT. Minister d'Ancona van WVC is voornemens te bezuinigen op de opvang van dak- en thuislozen en op het project "Jongeren bouwen voor jongeren'. Om welke bedragen het gaat wilde een woordvoerder van WVC niet zeggen.

Wethouders uit het hele land hebben verontwaardigd gereageerd op de nieuwe bezuinigingen, die volgens hen de sociale-vernieuwingsprojecten aantasten. Op initiatief van onder anderen de burgemeester van Breda E. Nijpels en diens collega H. Apotheker uit Veendam is het actiecomité "Wij zetten door' opgericht waarbij zich inmiddels ruim honderd gemeentelijke bestuurders hebben aangesloten.

Dit comité overhandigt dinsdag een brief aan het CDA-Kamerlid J. van Houwelingen, voorzitter van de bijzondere Kamercommissie sociale vernieuwing. Daarin zullen de bestuurders hun zorg uit spreken over de dreigende teloorgang van een reeks projecten die onder de sociale vernieuwing vallen.

“Wat drie jaar geleden met veel elan is gepresenteerd, wordt zo langzamerhand om zeep geholpen. Ritzen probeert het onderwijs buiten de sociale vernieuwing te houden. WVC ligt dwars en dan heb ik het nog niet eens over de WAO, de 5,5 procent huurverhoging en de decentralisatie die nauwelijks op gang komt”, zegt F. Nesselaar verbonden aan het communicatiebureau sociale vernieuwing in Rotterdam.

Volgens wethouder sociale zaken C.J. Olman van Veendam tast de nieuwe bezuiniging het huishoudboekje van de gemeente behoorlijk aan. “Je wordt gedwongen nieuwe oplossingen te zoeken tot de rek eruit is. Je moet het geld voor de sociale vernieuwing voor de poorten van de hel wegslepen. Maar dat betekent weer wel dat er bijvoorbeeld geen weg geasfalteerd kan worden.”

Veendam is volgens Olman koploper met sociale-vernieuwingsprojecten. Sinds enkele jaren heeft elke wijk en buurt een service- en klachtentelefoon, en is er in het onderwijs een project zorgverbreding gaande om leerlingen die anders naar het LOM-onderwijs zouden moeten op de gewone basisschool te houden. Bovendien heeft de gemeente juist 37.500 gulden uitgetrokken voor een onderzoek Project Innovatie Ouderenzorg. Doel van dat project is om tot één loket te komen waar ouderen met al hun vragen terecht kunnen.

Volgens Olman betekent het schrappen van de ISP-gelden (Integraal Structuurplan Noorden des Lands), die waren bestemd voor het opzetten van banenpools en het Jeugdwerkgarantieplan, dat de gemeente zelf enkele tonnen extra kwijt is om dit te kunnen financieren. Olman: “Er is sprake van morele moord op deze voorzieningen.”