Afvalheffing Utrecht fors omhoog

UTRECHT, 6 SEPT. De gemeente Utrecht wil de afvalstoffenheffing volgend jaar verhogen van 205 tot 280 gulden per jaar. De stijging met bijna 37 procent is nodig wegens de sterk toegenomen kosten van de afvalverbranding. Het college van B en W schrijft dit bij de presentatie van de begroting voor 1992.

Om het tekort op de Utrechtse begroting tot 18,9 miljoen gulden te beperken wil het college ook de tarieven voor muziekcentrum, zwembaden en bibliotheek verhogen. De onroerend-goedbelasting moet 1,4 miljoen gulden meer opbrengen. In totaal wordt volgend jaar voor een bedrag van 13 miljoen gulden bezuinigd; in 1994 is dat opgelopen tot 29 miljoen. Bijna de helft daarvan komt uit efficiency-maatregelen en privatisering.

De verhoging van de afvalheffing zal ook de lagere inkomensgroepen treffen, aangezien de vrijstellingsnorm de laatste jaren is aangescherpt. Vrijwel alleen studenten komen nog in aanmerking voor kwijtschelding, aldus een woordvoerder van de gemeente.

B en W willen 2,4 miljoen gulden uitgeven aan nieuw beleid. Daarvan gaat 750.000 gulden naar sociale vernieuwing. Voorts komt er extra geld voor de gemeentelijke voorlichting, de opvang van daklozen en de migrantenomroep Seglo.

Het tekort van 18,9 miljoen is overeenkomstig de afspraken met het Rijk, stelt het gemeentebestuur. De stad zit nog met een tekort van 200 miljoen gulden uit voorgaande jaren, maar het college vertrouwt er op dat de overheid via een artikel-12-procedure daarvoor een oplossing biedt.