Administratie bank op Kaaiman blijkt chaos

GEORGE TOWN, 6 SEPT. De administratie van BCCI op de Kaaiman Eilanden is een grote warboel, schrijven de bewindvoerders Deloitte Ross Tohmatsu in hun onderzoeksrapport.

“Er zijn talloze voorbeelden van incomplete of inaccurate boekingen gevonden. Een grote schoonmaakoperatie is nodig om de gegevens up-to-date te krijgen”, aldus het verslag. Ook zal een zeer veel inspanning nodig zijn om de duizenden dossiers met gegevens, opgeslagen op PC-diskettes, te beoordelen, te catalogiseren en te indexeren.

De informatiestroom van de kantoren ging naar Abu Dhabi, waar alle financiële maandoverzichten werden samengesteld. Maar de ondersteuning vanuit Abu Dhabi was uiterst summier. Per telefax werden de "dictaten' van Abu Dhabi dagelijks naar Grand Cayman overgeseind. “Er bestond geen formele communicatie en dat was na 5 juli een enorme handicap”, aldus de accountants.

Veel gegevens zitten in de computersystemen, maar de gegevens van de vele duizenden nummerrekeningen, een bekend fenomeen in dit belastingparadijs, stonden op met de hand geschreven lijsten waarvan er nogal wat onvindbaar blijken. Veel van de gebruikte programmatuur voor de personal computers, zoals Lotus en Dbase III waren niet door BCCI Cayman gekocht, maar zijn volgens Deloitte Ross vermoedelijk afkomstig van piraterij.

Een van de schuldeisers, de creditcard-organisatie Visa, heeft samen met de bewindvoerders half juli, een week na de sluiting van de kantoren van BCCI, op het Genesis-kantoorgebouw van de bank in George Town de nog aanwezige voorraad travellers cheques vernietigd. Bij talloze onafhankelijke agenten in tachtig landen waren op dat moment nog veel travellers cheques in omloop. Aangezien BCCI optrad als betaalkantoor voor dollarcheques van twee Amerikaanse banken, loopt BCCI (Overseas) een financieel risico van maximaal 800 miljoen dollar, circa 1,6 miljard gulden.

De Visa-organisatie houdt trouwens nog voor 24 miljoen dollar aan effecten van BCCI in onderpand wegens het niet nakomen door de laatste van bepaalde verplichtingen inzake de behandeling van travellers cheques.