Winst detailhandelsconcern Ahold stijgt ruim 10 procent

ROTTERDAM, 5 SEPT. De netto winst van het detailhandelsconcern Ahold is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgekomen op 64,4 miljoen gulden, ruim 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel kwam uit op 1,31 gulden tegenover 1,19 in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat van Ahold steeg met bijna 40 procent tot 120,7 miljoen gulden. Een toename van de rentelasten met per saldo 25,3 miljoen gulden temperde de winst echter. Die hogere rente houdt verband met overnemingen. De Amerikaanse supermarktketen Tops werd voor het eerst in de cijfers opgenomen, wat een klein positief effect had op de netto winst.

Ahold (88.000 werknemers, van wie ongeveer de helft in Nederland) keert een interimdividend uit van 30 cent plus 10 dollarcent in contanten of één procent in agio-aandelen. Over 1990 werd tussentijds 0,30 cent plus 7,5 dollarcent in contanten of eveneens één procent in aandelen betaald. Het bestuur handhaaft de verwachting dat de geconsolideerde netto winst dit jaar verder zal toenemen.

De Nederlandse omzet van Ahold steeg in het tweede kwartaal met 7,6 procent tot 2,36 miljard gulden. In de Verenigde Staten, waar het concern nu vier supermarktketens bezit, nam de omzet met 37 procent toe tot 1,4 miljard dollar. De geconsolideerde omzet in guldens steeg met 24,2 procent tot 5,15 miljard. De hogere dollarkoers (gemiddeld 1,97 gulden tegenover 1,89 in het tweede kwartaal 1990) had een gering positief effect op het geconsolideerde resultaat.Ahold wist in Nederland, waar het met de supermarkten Albert Heijn marktleider is, zijn positie iets te versterken. De omzet van zijn speciaalzaken nam aanzienlijk toe. In Amerika nam zowel bij Bi-Lo, First National Supermarkets (FNS) en Giant Food Stores de omzet verder toe, zij het dat de groei in het afgelopen halfjaar bij de Bi-Lo en FNS onder druk stond van de recessie. De omzet van Tops voldeed aan de verwachtingen, aldus Ahold.

Het Nederlandse bedrijfsresultaat nam door hogere loonkosten en tegenvallende resultaten bij Ahold Grootverbruik slechts gering toe, van 38,7 miljoen gulden tot 39,4 miljoen. In de Verenigde Staten steeg het met 64,3 procent tot 41,2 miljoen dollar. Exclusief Tops boekten de Amerikaanse werkmaatschappijen een groei van het bedrijfsresultaat van 24 procent.

Door de consolidatie van Tops en de afboeking ten laste van het eigen vermogen van de daarmee verband houdende goodwill is de solvabiliteit afgenomen. Dit verhoudingsgetal blijft volgens Ahold op een aanvaardbaar niveau.

Over het op 14 juli afgesloten eerste halfjaar boekte Ahold een nettowinst van 140,8 miljoen gulden, 11,5 procent meer dan in de eerste helft van 1990. De geconsolideerde omzet steeg met 12,4 procent tot 10,6 miljard.