Vragen over lek bij Onderwijs

DEN HAAG, 5 SEPT. Het Kamerlid J. Franssen (VVD) heeft minister Ritzen schriftelijke vragen gesteld over het voortijdig naar buiten komen van voorstellen uit de onderwijsbegroting voor 1992.

Deze krant publiceerde onder meer zaterdag de voorgestelde verhogingen van het lesgeld en verlaging van de wachtgelden in het Onderwijs. Eerder deze zomer lekten diverse voorstellen uit, zoals het plan om studenten die niet in één jaar de propedeuse halen de basisbeurs te onthouden. De voorstellen worden pas officieel aangekondigd op Prinsjesdag. Franssen vraagt Ritzen of zo “de specifieke betekenis van Prinsjesdag niet wordt uitgehold en de positie van de Staten-Generaal tekort gedaan”. Zo ontstaat volgens het Kamerlid het beeld van een ministerie dat “zo lek is als een mandje”.