Verkoop van farmadivisie krikt winst Gist omhoog

ROTTERDAM, 5 SEPT. Het Delftse biotech-concern Gist-brocades heeft op de verkoop van zijn farmaceutische divisie ten minste 133,2 miljoen gulden winst gemaakt. Mede daardoor is de netto winst over de eerste helft van 1991 uitgekomen op 166,7 miljoen gulden.

De netto winst exclusief buitengewone baten kwam over het voorbije halfjaar uit op 33,5 miljoen gulden, 30 procent meer dan in de eerste helft van 1990. Het bedrijfsresultaat daalde van 43,4 miljoen gulden tot 35,1 miljoen.

Een belangrijke bijdrage aan de winstverbetering leverden het wegvallen van de rentelasten en aanzienlijk lagere belastingen. Moest Gist vorig jaar nog 7,9 miljoen gulden aan rente betalen, door de verkoop van de Pharma divisie kreeg Gist zoveel geld binnen dat over de rest van het halfjaar per saldo 4 ton aan rente kon worden bijgeschreven. Het Japanse Yamanouchi nam die divisie per 1 maart over voor 485 miljoen gulden. Verminderd met buitengewone lasten leverde dit Gist een boekwinst op van 133,2 miljoen gulden.

Gist verkocht zijn farmaceutische activiteiten in het kader van een programma dat concentratie op twee kernactiviteiten beoogt. Dat zijn de fabricage van ingrediënten voor voedingsmiddelen (gist, smaakstoffen) en van zogeheten industriële produkten (enzymen, antibiotica). Hiermee wil het bestuur de winstdaling van de voorbije jaren keren.

Wegens onder andere verliescompensatie nam de fiscus het afgelopen halfjaar genoegen met 2 miljoen gulden van Gist, tegenover het viervoudige een jaar eerder.

De geconsolideerde omzet van Gist-brocades over het eerste halfjaar bedroeg 794 miljoen gulden, 0,8 procent meer dan vorig jaar. Wordt de omzet van de Pharma divisie buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de omzetstijging over het eerste halfjaar ruim 10 procent, aldus een mededeling van het bedrijf.

Het bestuur van Gist handhaaft zijn verwachting dat de netto winst exclusief buitengewone baten en lasten, ondanks een lager bedrijfsresultaat, dit jaar hoger uitvalt dan vorig jaar. Over 1991 wordt opnieuw een dividend van 1,30 gulden per aandeel voorzien.

Zonder details te verstrekken meldt Gist dat in verschillende gistfabrieken met succes maatregelen zijn genomen om doelmatiger te werken. De afzet van antibiotica en grondstoffen daarvoor, een andere belangrijke kasgenerator van Gist, herstelt zich, evenals het prijsniveau ervan.