Speciaal congres PvdA vastgesteld na Prinsjesdag

DEN HAAG, 5 SEPT. Het buitengewone partijcongres van de PvdA waar het vertrouwensvotum voor partijleider Kok aan de orde komt, wordt gehouden op 28 september. Dit betekent dat zijn positie wordt besproken nadat het kabinet op Prinsjesdag alle plannen voor het komend jaar bekend heeft gemaakt. Het PvdA-congres wordt gehouden in Nijmegen.

Kok sprak gisteravond in Etten-Leur voor het eerst tot zijn achterban sinds het kabinet de omstreden WAO-besluiten nam. De afgevaardigden van afdelingen in het PvdA-gewest Noord-Brabant-West hadden felle kritiek op de partijleider, vooral over de wijze waarop de plannen waren gepresenteerd. Kok erkende dat hij en de partijleiding fouten hadden gemaakt en dat er “te weinig uitleg was geweest”.

Hij hield echter vast aan de huidige, bijgestelde ingreep in de WAO en noemde deze verdedigbaar. “De WAO-plannen zijn impopulair, maar ik ga de verantwoordelijkheid niet uit de weg. Er moeten nu keuzes worden gemaakt.” Hij zei geen oplossing te weten voor de zogenoemde "onomkeerbare gevallen'. Het partijbestuur van de PvdA heeft de regering onlangs verzocht opnieuw te kijken naar de kwestie van de "onomkeerbare gevallen'.

Kok riep de vakbeweging op tot loonmatiging. FNV-voorzitter Stekelenburg liet gisteren weten dat de vakbeweging bereid is te praten over een ingreep in de duur en hoogte van de WAO-uitkering als het volumbeleid de komende jaren geen resultaat oplevert. “Naast volumemaatregelen kunnen we niet ontkomen aan andere ingrepen”, aldus Kok. “Nog langer wachten durf ik niet aan. Dat wil ik niet voor mijn verantwoording nemen.”

Op de gewestelijke vergadering in Etten-Leur kwamen geen moties aan de orde over het vertrou wen in Kok. De afdeling Nijmegen van de PvdA heeft gisteren besloten Kok het vertrouwen te geven als hij de WAO-voorstellen intrekt en de koppeling tussen lonen en uitkeringen herstelt.