Radiostation wil bij ministerie "schade' claimen

AMSTERDAM, 5 SEPT. Het in Milaan gevestigde commerciële omroepbedrijf Rete Zero overweegt een schadeclaim in te dienen bij het ministerie van verkeer en waterstaat. Rete Zero voelt zich benadeeld door de wijze waarop de overheid omspringt met de toewijzing van radiofrequenties.

Dat heeft de Nederlandse advocaat van het bedrijf, mr. P.R.M. van der Kroft, gisteren bekendgemaakt. Rete Zero zendt de commerciële radiostations Radio 10, Power FM en Concert Radio uit. Deze stations zijn via de kabel te ontvangen. Rete Zero heeft dit voorjaar met Nozema, beheerder van het Nederlandse zenderpark, onderhandelingen gevoerd over het gebruik van een aantal zogenoemde restfrequenties. Dit zijn frequenties die op dit moment niet worden gebruikt. De Mediawet maakt het sinds januari 1991 mogelijk dat zenderbeheerders buitenlandse programma's die via de kabel worden aangeboden ook via de ether mogen (her)uitzenden.

Rete Zero had verwacht voor een frequentie in aanmerking te zullen komen, nadat Nozema had aangekondigd met een technisch plan en een kostenoverzicht te zullen komen. De onderhandelingen hierover vonden volgens Rete Zero plaats met instemming van het ministerie van verkeer en waterstaat, onder het motto "wie het eerst komt het eerst maalt'.

Begin juli werd de procedure gestaakt omdat het ministerie van WVC een nieuw frequentie-toewijzingsbeleid wilde ontwikkelen. Een door het ministerie van WVC ingestelde commissie bestudeert momenteel de verdeling van etherfrequenties. Zonder duidelijk uitspraken daarover kunnen volgens WVC alleen publieke omroepen in aanmerking komen voor restfrequenties.

Volgens Van der Kroft is de gang van zaken onwettig. Hij meent dat Rete Zero door het niet toewijzen van frequenties miljoenen aan inkomsten misloopt. Volgens Van der Kroft heeft de landsadvocaat aan Verkeer en Waterstaat laten weten ernstig rekening te houden met het risico dat de overheid een eventuele procedure verliest.

Volgens WVC heeft minister d'Ancona in haar in juni verschenen nota over de publieke omroep al aangekondigd dat het toewijzingsbeleid van rest- en etherfrequenties zou worden herzien. “Onze interpretatie van de uitspraken van de landsadvocaat hebben niet tot de conclusie geleid dat het beleid zou moeten worden gewijzigd”, aldus een woordvoerster van WVC.

Rete Zero heeft al wel een klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat volgens Van der Kroft sprake is van discriminatie. Commerciële zenders worden in zijn ogen ten onrechte achtergesteld bij de publieke omroepen.