Nederland geeft steun aan kliniek slachtoffers kernramp Tsjernobyl

DEN HAAG, 5 SEPT. In de Wit-Russische stad Gomel' verrijst met Nederlands geld en kennis een kliniek voor hulp aan slachtoffers van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl, in april 1986. Op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag is daartoe vanochtend een overeenkomst getekend met de vice-minister van volksgezondheid uit Wit-Rusland, Krisenko.

De Nederlandse regering stelde in maart 10 miljoen gulden aan de Sovjet-Unie beschikbaar voor medische verzorging van mensen die door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl aan straling waren blootgesteld. De coördinatie van het hulpproject is in handen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

Volgens een van de projectleiders, T.J.F. Savelkoul, plaatsvervangend hoofd van het nationaal vergiftigingen-informatiecentrum van het RIVM, viel de keus voor verdere hulp op de provinciehoofdstad Gomel' (ongeveer 150 kilometer ten noorden van Tsjernobyl) onder meer omdat daar in 1986 een radio-actieve wolk overheen trok.

Hoewel klachten volgens patiënten meestal het gevolg zijn van de ramp in Tsjernobyl, wordt volgens Savelkoul niet de straling, maar de klacht als uitgangspunt genomen in de polikliniek. “We beginnen vanaf de grond, met het inventariseren van de klachten en niet meteen met het opzetten van de meest sophisticated apparatuur”, zegt Savelkoul. “Overigens hebben ze daar na de ramp de nodig apparatuur gekregen, maar missen ze de kennis om een en ander te bedienen.”

In de kliniek, die wordt gekoppeld aan een bestaande polikliniek, zal Nederlands geneeskundig personeel de komende twee jaar Wit-Russische artsen trainen in het behandelen van stralingsziekten en genetische afwijkingen. Nog dit jaar gaat een team bestaande uit een verpleegkundige van het AZU en twee arts-assistenten naar Gomel'. Binnenkort komen drie Wit-Russische artsen voor zes weken naar Nederland om kennis op te doen.

Als blijkt dat behoefte is aan bepaalde kennis, kunnen in de loop van het project verschillende soorten specialisten naar Wit-Rusland worden gestuurd, onderstreept Savelkoul. “Mochten bijvoorbeeld problemen met de schildklier zich veelvuldig voordoen, dan gaat er een specialist naar Gomel' voor een cursus diagnostiek schildklierziekten.” Het hulpprogramma voorziet niet alleen in lichamelijke gezondheidszorg, maar ook in behandeling van psychische klachten.