Kunstenbond vraagt steun van lagere overheden

AMSTERDAM, 5 SEPT. De Kunstenbond FNV heeft de provincies en gemeenten opgeroepen subsidies voor individuele kunstenaars te handhaven en zo mogelijk uit te breiden.

De bond doet dit omdat het kabinet besloten heeft de beroepskostenvergoeding aan beeldende kunstenaars met ingang van 1992 centraal door het Fonds voor de Beeldende Kunsten te laten verstrekken.

Dat gebeurt in verband met het nieuwe Kunstenplan, dat in 1993 van kracht wordt. Daarin is voor beroepskostenvergoedingen via het Voorzieningsfonds en de lagere overheden geen plaats meer. Dit betekent volgens Frans de Haan van de Kunstenbond dat er in plaats van ongeveer vijftien miljoen, volgend jaar nog maar negen miljoen gulden voor beroepskostenvergoedingen beschikbaar is. Om die "verschraling' tegen te gaan, roept de bond de lagere overheden op om kunstenaars toch met individuele subsidies te blijven ondersteunen.