Kamer voor voornemens Ter Beek

DEN HAAG, 5 SEPT. In de Tweede Kamer bestaat grote steun voor de plannen van minister Ter Beek van Defensie om de nucleaire artillerie zo snel mogelijk op te geven. Maar de Partij van de Arbeid verzet zich tegen het aanschaffen van nieuwe nucleaire systemen zoals de TASM (tactical air to surface missile), raketten met nucleaire lading die vanuit zee of vanuit vliegtuigen kunnen worden gelanceerd.

In de begin dit jaar uitgekomen Defensienota staat dat Nederland vóór 1995 de nucleaire taak van de artillerie moet beëindigen. Gisteren stelde Ter Beek voor om daarvan op korte termijn afstand te doen. Wel wil hij de nucleaire taak van de F16 behouden en is hij onder voorwaarden bereid mee te werken aan de inzet door de NAVO van nieuwe tactische nucleaire wapens. Zijn eigen partij blijkt daar falikant tegen. Van Traa (PvdA): “Het zou waanzin zijn daar in dit tijdsgewricht over te denken.”

De recente ontwikkelingen in de Sovjet Unie onderstrepen volgens Ter Beek de overbodigheid van nucleaire wapensystemen voor de korte dracht. Frinking (CDA): “Het is logisch dat de NAVO met een eenzijdig besluit komt omdat een verdrag over het uitbannen van nucleaire wapens voor de korte dracht (reikwijdte tot 500 kilometer) niet te verifiëren valt. Wel teken ik erbij aan dat er binnen de NAVO moet worden nagedacht over de nucleaire component voor de verdediging ook met nieuwe wapens. Maar dat heeft geen haast want de Sovjet-Unie dient eerst zelf inzicht te krijgen in de eigen behoeften op dat terrein.”.

Blaauw (VVD): “Er zit veel logica in het voornemen van Ter Beek. Ik verwacht wel dat we het op nette wijze doen en in overleg met de bondgenoten.” Eisma (D66): “Onze partij heeft zich altijd al zorgen gemaakt over het totale kernwapenarsenaal, vooral over de capaciteiten van de Sovjet-Unie. Wij zijn voor vermindering en het is goed dat Nederland daaraan zelf een bijdrage levert. Als de nucleaire artillerie geen waarde meer heeft dan moeten we er van af.” De Partij van de Arbeid heeft in het verleden een pleidooi gehouden om zo snel mogelijk in Europa tot een minimale nucleaire afschrikking te komen als tussenstap om op den duur kernwapens geheel en al op te geven.