J. Wiarda (50), de huidige hoofdcommissaris van ...

J. Wiarda (50), de huidige hoofdcommissaris van de Utrechtse gemeentepolitie, wordt korpschef van de nieuwe politieregio Utrecht.

Mevrouw M.P. Baars (54), districtscommandant van de Utrechtse rijkspolitie, wordt plaatsvervangend korpschef. Samen met P. Vogelzang (46) en B. van Baarle (46), die nu commissaris bij de Utrechtse gemeentepolitie zijn, vormen zij het management-team van het regiokorps. Utrecht is de eerste regio in het land waar een nieuwe leiding is benoemd vanwege de reorganisatie van het politiebestel. Formeel is het viertal nog 'beoogd teamlid', omdat de interim-wet die de overgang naar het nieuwe bestel regelt, nog niet van kracht is.