HES Beheer herwint monopolie massagoed

ROTTERDAM, 5 SEPT. Het Rotterdamse havenbedrijf HES Beheer verwerft niet alleen het resterende belang van 40 procent in overslagbedrijf Koninklijke Frans Swarttouw (ertsen en kolen) van Internatio-Müller, maar schakelt ook concurrent J. Rijsdijk uit door de overneming van diens agribulkbedrijven Interstevedoring en Overslagbedrijf Amsterdam OBA. Daardoor krijgt HES Beheer zijn monopoliepositie in de droge massagoedsector van de Rotterdamse haven terug.

Niet bekend

HES Beheer verloor ongeveer tien jaar geleden de alleenheerschappij in de agribulksector van de Rotterdamse haven toen Interstevedoring met drijvende kranen de concurrentiestrijd met GEM aanging. Mede daarom en door een stagnerende agribulkmarkt kwamen de resultaten van HES Beheer zwaar onder druk te staan. Bij GEM moest worden gereorganiseerd. Eerst verdwenen 300 arbeidsplaatsen en onlangs kondigde het bedrijf aan nog eens 100 van de overgebleven 580 arbeidsplaatsen bij GEM te zullen schrappen.

Dat deze reorganisaties noodzakelijk zijn blijkt uit de halfjaarcijfers die HES Beheer gistermiddag ook bekend maakte. In de eerste zes maanden van dit jaar leed HES een verlies van 17 miljoen gulden, nagenoeg volledig toe te schrijven aan de gang van zaken bij GEM. Heel 1991 verwacht HES “met een aanzienlijk negatief resultaat” af te sluiten.

Bestuurder C. Van der Knaap van de Vervoersbond CNV betreurt het vertrek van Rijsdijk. “Het is jammer dat bedrijven elkaar kapot concurreren en geen afspraken maken over samenwerking. Ik vraag me af hoe de markt zal reageren op de nieuwe monopolist.”