Heksenproces anno 1991

Zaterdag 24 augustus werd de 400 jaar geleden ter brandstapel veroordeelde heks Marichen Ariaens door de rechtbank te Schoonhoven vrijgesproken. In het plaatselijk theater voerde amateurtoneelgezelschap Arto Post Laboro een reprise op van een vier eeuwen geleden in Schoonhoven gebruikelijk heksenproces.

Nog te zien: 7 en 8 september. Arto-theater Schoonhoven, tel. 01823-7130

De personificatie van het jaar 1991 komt op voor zwakkeren in de samenleving en zij daagt dan ook het jaar 1591 uit Marichen naar huidige, vriendelijker maatstaven opnieuw te berechten. Gesteld wordt dat de doodstraf in beide jaren mogelijk is. Deze situatie leidt tot door regisseuse Ellen van Remmerswaal overzichtelijk en aardig in elkaar gezette scènes tussen de laat Middeleeuwse personages en de moderne rechtbank. Verbazing en tumult in het publiek ontstaan bij confrontatie tussen beide groepen op gebied van televisie, landbouwgif (vooral voor Balthasar de Schoenlapper een ongrijpbare en onbegrijpelijke term) en de ontoereikende omschrijving door de rechter van een Lat-relatie. Na getuigenissen van vier dorpsgenoten van de vermeende toverkol komen de Officier van Justitie en de advocaat van de verdachte aan het woord.

De toneelgroep wordt wat betreft die laatste rollen ondersteund door professionele juristen. Zij zorgen ervoor dat deze zaak enige werkelijkheidszin krijgt en daardoor tot aanvaardbaar niveau boven het dorpstoneel wordt uitgetild. Bovendien zorgt wisseling van deze juristen ervoor dat de uitspraak telkens een verrassing is.

De zondag direct volgend op de vrijspraak werd Marichen alweer tot levenslang verblijf in de kerkers veroordeeld. Wellicht zal ook dood door vierendeling nog mogelijk blijken anno 1991.

    • Hetty van Oordt