HBO-Raad wijst voorstel van Ritzen af

ROTTERDAM, 5 SEPT. De HBO-Raad wijst het plan van minister Ritzen (onderwijs) af om studenten die niet in één jaar hun propaedeuse halen geen beurs meer te geven. Volgens de Raad leidt dat alleen maar tot verdere studievertraging. Ook vindt de HBO-Raad dat de minister veel te hard van stapel loopt. Het duurt volgens de Raad zeker nog enkele jaren voor de aansluiting tussen HAVO en hoger beroepsonderwijs zodanig is verbeterd dat vertraging in de propaedeuse redelijkerwijze kan worden voorkomen.

Studenten die hun propaedeuse niet in een jaar halen raken volgens de plannen van Ritzen hun beurs kwijt tot het moment waarop zij dat diploma wel hebben gehaald. In de tussentijd moeten zij dat bedrag lenen. De minister kondigt in de Memorie van toelichting wel een overgangsregeling aan. Studenten die in 1992 aan hun studie beginnen mogen nog 18 maanden over hun propadedeuse doen voordat zij hun beurs kwijtraken, de eerstejaars van 1993 16 maanden en degenen die in 1994 starten 12 maanden. De minister denkt nog na over maatregelen die na de propaedeuse de voortgang van de studie kunnen versnellen.

Volgens de HBO-Raad bereikt de minister ook sneller studieresultaten als hij studenten in het eerste studiejaar juist een hoge beurs geeft. Deze beurs zou in de daarop volgende jaren jaarlijks fors moet worden verlaagd. In het vierde of vijfde studiejaar zouden ze geen beurs meer krijgen.

De verlaging van de beurs wil de HBO-Raad compenseren door de student rentedragend te laten lenen. Om te voorkomen dat jongeren, aangetrokken door de hoge beurs, zich twee jaar als student laten inschrijven zonder te studeren stelt de Raad voor periodiek te controleren of studenten wel aan het onderwijsproces deelnemen.

Niet bekend

De HBO-Raad meent dat zo een eenvoudig stelsel ontstaat. Op die manier kan de minister ook zijn bezuinigingen realiseren. Het voorstel van de minister is volgens de HBO-Raad ook nauwelijks uitvoerbaar. Hij voorziet een chaos in de zomermaanden als de informatie van de universiteiten en hogescholen in zeer korte tijd door de Informatiseringsbank moet worden verwerkt.