Derde wereld tegen Nieuwe Wereld Orde

ACCRA, 5 SEPT. De president van Ghana, Jerry Rawlings, heeft gisteren tijdens zijn openingstoespraak tot de ministersconferentie van de Beweging van Niet-gebonden Landen in Accra uitgehaald naar de zogenoemde Nieuwe Wereld Orde die door de Amerikaanse president Bush wordt voorgestaan. Hij verklaarde dat er ondanks het einde van de Koude Oorlog een gevaarlijke scheiding blijft bestaan tussen arme en rijke landen.

Volgens Rawlings betekent de sterke positie die de Verenigde Staten hebben gekregen sinds de val van het communisme in de Sovjet-Unie de afgelopen weken, een regelrechte bedreiging voor de onafhankelijkheid van andere landen. “Het wordt gepresenteerd als een nieuwe vorm van internationalisme, maar het is in werkelijkheid een nieuwe monopolie van een supermacht”, aldus Rawlings. “Het wordt nu duidelijk dat de fundamentele scheiding in de internationale gemeenschap de scheiding is tussen Noord en Zuid.”

Het overgrote deel van alle 103 leden van de Beweging van Niet-gebonden Landen hebben hun minister van buitenlandse zaken naar Accra gestuurd. De organisatie vertegenwoordigt de helft van de wereldbevolking en tweederde van de leden van de Verenigde Naties. Hun aantal staat evenwel niet in verhouding tot hun produktie. De bij de organisatie aangesloten landen zijn goed voor slechts acht procent van 's werelds bruto nationaal produkt.

De vergadering in Accra, die tot volgende week duurt, zal zich toeleggen op de rol van de Beweging in de wereld, op haar plaats binnen de Verenigde Naties, op de rechten van de mens en op het milieu.

De Beweging van Niet-gebonden Landen werd dertig jaar geleden opgericht in een poging van een groot aantal landen een middenweg te vinden tussen Oost en West, tussen de machtsblokken van communisme en kapitalisme, die toen nog in de Koude Oorlog waren verwikkeld. Volgens menigeen is de rol van de Beweging nu, met de dramatische ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, uitgespeeld. Maar betrokkenen menen dat de Beweging nog steeds een belangrijk forum is voor de belangen van de Derde wereld.

De minister van buitenlandse zaken van Zimbabwe, Nathan Shamuyarira, zei bij aankomst in Accra dat “het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd”.Volgens zijn Ghanese ambtgenoot, Obed Asamoah, moet de Beweging “een plaats vinden in de nieuwe internationale orde om te voorkomen dat ze wordt gemarginaliseerd”. De minister van buitenlandse zaken van Indonesië, Ali Alatas, maakte bij aankomst duidelijk dat de Beweging zich primair met economische vraagstukken moet bezighouden. Zijn collega uit Nigeria, Ike Nwachuku, meent dat de Niet-gebonden landen zich moeten inzetten voor zowel samenwerking tussen de landen van het Zuiden als voor die tussen Noord en Zuid. In zijn openingstoespraak gisteren toonde Rawlings zich teleurgesteld dat de oproep van de Beweging om tot een nieuwe economische wereldorde te komen geen gehoor heeft gevonden.

Critici menen dat de organisatie in haar dertig jarig bestaan maar bar weinig heeft bereikt en dat het mogelijke failliet van de Beweging geen groot verlies zal betekenen voor de wereld. De Beweging kon bijvoorbeeld niet voorkomen dat diverse lidstaten met elkaar in oorlog raakten, zoals Irak en Iran, en bleek niet in staat die oorlogen een halt toe te roepen.

De Beweging van Niet-gebonden Landen heeft gisteren Mongolië als 103de lid geaccepteerd en Indonesië aangewezen als haar nieuwe voorzitter. Indonesië zal de voorzittershamer volgend jaar van Joegoslavië overnemen. (AP, Reuter, AFP)