De aanhoudende droogte noopt veehouders in de ...

De aanhoudende droogte noopt veehouders in de Overijsselse Achterhoek bij Deventer om hun weilanden te besproeien.

Vorige maand is er vrijwel geen regen gevallen, het was de droogste augustus sinds begin deze eeuw. In veel andere provincies hebben waterschappen voor de landbouw een sproeiverbod afgekondigd omdat de waterstand in rivieren, vaarten, meren en plassen te laag is. Bij langdurige droogte neemt de groei van gras en akkerbouwgewassen sterk af. Nederlandse boeren lijden daar gemiddeld minder onder dan hun collega's in andere EG-lidstaten, omdat de Nederlandse bodem op de meeste plaatsen meer vocht vasthoudt dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Schaarste kan de prijzen van akkerbouwprodukten sterk opdrijven, waardoor een lagere produktie niet hoeft te leiden tot lagere inkomens van boeren. (Foto NRC Handelsblad-Vincent Mentzel)