CRI

In NRC Handelsblad van 26 augustus werd melding gemaakt van een steekproef onder buitenlanders met een uitkering in de gemeente Rotterdam.

Volgens het bericht heeft de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) eerder dit jaar geconcludeerd dat “twintig procent van alle in Nederland verblijvende buitenlanders in het bezit is van een niet-geldige of vervalste verblijfsvergunning.” Ook zou de CRI de suggestie hebben gewekt dat “wellicht ook een op de vijf illegalen een uitkering zou genieten.” Dit is onjuist.

De CRI heeft in maart van dit jaar desgevraagd gemeld dat er valse en vervalste verblijfsvergunningen in omloop waren. Daarbij baseerde de CRI zich op een inventarisatie die in november 1990 tot en met januari '91 gehouden werd onder de vier grote politiekorpsen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Uit deze inventarisatie bleek dat er in totaal zevenhonderd valse en vervalste verblijfsvergunningen waren aangetroffen.

De CRI heeft destijds geen cijfermatig verband gelegd tussen de aangetroffen verblijfsvergunningen en het totaal in Nederland verblijvende buitenlanders. Er is dan ook geen percentage genoemd. Ook heeft CRI nooit de suggestie gewekt dat “wellicht ook een op de vijf illegalen een uitkering zou genieten.”

    • Ernst M.J. Moeksis
    • Persvoorlichter Cri-Interpol