Bulgarije is niet bereid gevaarlijke reactoren kerncentrale te sluiten

ROTTERDAM, 5 SEPT. Bulgarije heeft een van de reactoren in de kerncentrale bij Kozlodoej, dichtbij de grens met Roemenië, tijdelijk stilgelegd. Maar de regering in Sofia is niet bereid de twee oudste reactoren in Kozlodoej permanent te sluiten.

Dit bleek gisteren op de conferentie van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen over de toekomst van de kernenergie. Centraal staat op de conferentie de vraag wat er moet gebeuren met de kernreactoren van Russisch ontwerp in Oost-Europa, vooral de oudere, meest onveilige types.

Een inspectie-team van het IAEA had de Bulgaarse autoriteiten in juli dringend geadviseerd de twee oudste Russische reactoren in Kozlodoej onmiddelijk te sluiten. Bulgarije bleek daartoe bereid, op voorwaarde dat het Westen technische en financiële hulp zou bieden om andere reactoren van de centrale te moderniseren. Eind juli besloot de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese Gemeenschap, 26,5 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor verbetering van deze reactoren en voor onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor de elektriciteitsvoorziening in Bulgarije.

De Duitse delegatie op de conferentie in Wenen toonde zich gisteren zeer verbaasd en verontrust over het Bulgaarse beleid omdat de Bulgaren eerder, in gesprekken met de Duitse minister van milieuzaken, Töpfer, duidelijk de indruk hadden gewekt dat de twee oudste Russische reactoren permanent dicht zouden gaan.

Tsjecholowakije overweegt om twee van zijn oudste Russische reactoren permament te sluiten. Zdenek Kriz, lid van de Tsjechoslowaakse commissie voor atoomenergie, zei gisteren in Wenen dat de toenmalige regering in Praag in de jaren zeventig wist dat sommige reactoren die toen werden gebouwd niet aan internationale veiligheidseisen voldeden. “Er was geen discussie over veiligheid, men accepteerde het Sovjet-beleid dat afweek van de regels die in de rest van de wereld golden.”

Sovjet-vertegenwoordiger Vsevolod Voznesensky zei gisteren op de IAEA-conferentie dat zijn land de voorschriften voor kerncentrales drie maal heeft aangepast, de laatste keer in 1990. Geen enkele reactor in de Sovjet-Unie voldoet nu aan de nieuwste eisen, maar dat betekent volgens Voznesensky niet dat ze gevaarlijk zijn. Experts van het IAEA denken daar anders over, zij menen dat veel Sovjet-centrales gevaar opleveren.