AP-redacteur Brugman begint eigen uitgeverij

AMSTERDAM, 5 SEPT. Redacteur Emile Brugman van uitgeverij De Arbeiderspers zal per 1 november voor zichzelf beginnen als uitgever onder het imprint Atlas, dat onderdeel wordt van uitgeverij Contact. Atlas zal Nederlandse en vertaalde literatuur gaan uitgeven, alsmede non-fictie. Uitgeverij Contact maakt deel uit van de uitgeverscombinatie Veen, Luitingh-Sijthoff, Kosmos, Contact, op haar beurt weer onderdeel van Wolters-Kluwer.

Oorzaak van Brugmans vertrek is de wijze waarop de opvolging van Sontrop is geregeld. Hoewel Sontrop titulair directeur blijft is hij per 1 september zijn functie kwijtgeraakt aan R. Dietz. Daarmee is Dietz directeur van De Arbeiderspers, dat onderdeel is van Singel 262, de uitgeefpoot van het concern De Weekbladpers. Voor dat directeurschap was ook Emile Brugman beschikbaar. Eerder hadden 28 auteurs van De Arbeiderspers met een gezamenlijke brief kenbaar gemaakt hem graag als directeur te zien. Toen de aanstelling van Dietz bekend werd, maakte Brugman bekend zich te beraden over zijn positie en vroeg hij tot 1 september bedenktijd.

Nu Brugman een besluit genomen heeft en weggaat, zal een aantal van de 28 auteurs zeker meegaan naar Atlas maar het is geenszins duidelijk wie dat zijn. Een van de initiatiefnemers van de brief, Jan Brokken, zou naar verluidt meegaan maar hij was vanochtend onbereikbaar. Mogelijk maken ook auteurs als Boudewijn Büch en Kristien Hemmerechts, met wie Brugman als redacteur nauwe banden had, de overstap. Büch kondigde overigens enkele weken geleden aan naar Meulenhoff te gaan maar daar zegt men van niets te weten. Ellen Schalker, die al sinds jaar en dag het secretariaat bij De Arbeiderspers voerde, zal Brugman ook volgen en redacteur worden bij Atlas.

Mensje van Keulen was een van de ondertekenaars van de brief maar volgens haar is het niet zonneklaar dat er een uittocht zal plaatsvinden. “Die brief destijds was niet meer dan een signaal naar de directie van de Weekbladpers. Wij vonden gewoon dat Emile Brugman moest blijven. Auteurs zijn geen mensen die graag actie voeren. Iedere auteur zal nu ook voor zichzelf uitmaken wat hij of zij doet - wij treden echt niet op als groep.” Over haar eigen toekomst kan Van Keulen nog weinig zeggen: “Ik heb nu geen manuscript dat moet uitkomen of dat ik moet inleveren maar ik zeg nu dat ik mijn oude boeken niet zomaar in de steek laat. Ik zal er nog serieus over nadenken.”

Ook Arbeiderspers-auteur Koos van Zomeren is verrast over de nieuwe situatie en kan niet eenduidig antwoorden op de vraag bij wie zijn volgende boek uitkomt: “Laat ik het zo zeggen: de kans dat ik bij De Arbeiderspers blijf, acht ik het grootst.”

Emile Brugman was niet alleen de redacteur voor veel Nederlandse auteurs bij De Arbeiderspers, ook onderhield hij de contacten met veel buitenlandse auteurs. Daarnaast is hij redacteur van het driemaal per jaar als tijdschrift verschijnende Atlas, een uitgave van Contact, waar tot op heden één nummer van is verschenen. In de redactie van dat blad zitten verder onder andere Jan Brokken en Contact-uitgever Harko Keijzer.

Niet bekend