VW: geen geld voor ex-dwangarbeiders

WOLFSBURG, 4 SEPT. Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft gisteren een eis afgewezen om schadevergoeding te betalen aan voormalige dwangarbeiders die voor het bedrijf werkten ten tijde van het Derde Rijk.

Het verzoek hiertoe was gedaan door een initiatiefgroep met vertegenwoordigers van onder andere de evangelische en katholieke kerken, het Duitse vakverbond DGB, de Duitse vredesbeweging en de Duits-Poolse vereniging.

In totaal hebben gedurende de nazi-periode ongeveer 13.000 dwangarbeiders bij Volkswagen gewerkt. De initiatiefgroep stelt voor om met een bedrag van dertig miljoen mark een stichting te creëren die de betrokkenen een eenmalige uitkering moet geven en zich verder moet bezighouden met het tegengaan van nieuwe vormen van rechts extremisme.

Volkswagen meent evenwel dat het niet aansprakelijk is voor het leed dat de dwangarbeiders is aangedaan. Een woordvoerder van de autofabrikant in Wolfsburg wees erop dat het bedrijf na de Tweede Wereldoorlog geheel in handen is gekomen van de overheid, die al op grote schaal schadevergoeding heeft betaald aan slachtoffers van dwangarbeid. Gedurende de nazi-periode werden in totaal miljoenen buitenlanders door de Duitse bezetter naar Duitsland gestuurd om daar te werken.

In 1988 stortte het autobedrijf Daimler-Benz, dat eveneens van dwangarbeiders gebruik had gemaakt, wel een bedrag van 20 miljoen mark in een fonds ter compensatie van dwangarbeiders. Ook de drie chemische bedrijven die uit het concern IG Farben voortkwamen - Hoechst, Bayer en BASF- betaalden een som van 27 miljoen mark voor dit doel. (AFP, ANP)