Voorstel voor vierjaarlijkse kunst-olympiade

VENETIË, 4 SEPT. Op een conferentie in Venetië is voorgesteld om de vier jaar een soort kunst-olympiade te houden. Deze zou in 1996 kunnen beginnen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. “Een kruising tussen de Olympische Spelen en de Wereldtentoonstelling”, noemde dirigent Lorin Maazel, een van de deelnemers aan het congres, het nieuwe initiatief. Aan de driedaagse conferentie namen tweehonderd vertegenwoordigers van het economische, culturele en politieke leven uit 25 landen deel.

Door de deelnemers werd ook gepleit voor een internationale televisiezender die zich uitsluitend met het bevorderen van kunst en cultuur in de wereld zou moeten bezighouden. De conferentie was georganiseerd door het World Arts Forum, dat een jaar geleden door de Duitse zakenman Klaus Schwab is opgericht. “We zijn hier om te zien wat kunstenaars kunnen bijdragen aan het overleven van de bedreigde menselijke soort”, hield Schwab de congresleden voor. (Reuters, AFP)