Steun voor Amsterdam in conflict met het Rijk

AMSTERDAM, 4 SEPT. De Tweede Kamer zal de staatssecretarissen De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken), Van Amelsvoort (financiën) en Heerma (volkshuisvesting) niet steunen in het conflict met de gemeente Amsterdam over de uitbetaling van 760 miljoen gulden aan stadsvernieuwingskosten. De staatsecretarissen weigerden eind mei tot uitbetaling van enige bijdrage over te gaan, nadat Amsterdam een bod van het Rijk van de hand had gewezen.

In het vanmiddag te houden mondeling overleg wijzen alle grote fracties de opstelling van het Rijk af. Het conflict betreft de hoogte van de stadsvernieuwingsbijdrage van het Rijk aan de gemeente Amsterdam over de periode 1975 tot en met 1984. Volgens de berekeningen van Amsterdam zou de bijdrage aan de tekorten 450 miljoen gulden bedragen. Dit bedrag is met rente inmiddels opgelopen tot 760 miljoen gulden.

Het conflict tussen Rijk en gemeente sleept al jaren. In 1985 deed de toenmalige minister van binnenlandse zaken Rietkerk de toezegging dat Amsterdam zijn stadsvernieuwingstekorten kon dekken uit het gemeentefonds. Nadat een onafhankelijke accountant - op voorstel van het Rijk - begin dit jaar had berekend dat het aannemelijk is dat Amsterdam 740 miljoen tegoed heeft, wilde het Rijk niet verder gaan dan 520 miljoen (inclusief rente). Dit aanbod werd door Amsterdam in mei van de hand gewezen. Als reactie besloot de staatssecretaris hierop de uitbetaling volledig stop te zetten.

Naar nu blijkt kan deze opstelling niet op de steun van de Kamerfracties van CDA, PvdA, VVD en D66 rekenen. “Slikken of stikken kan niet gezien de eerdere toezeggingen die zijn gedaan”, aldus mevrouw O. Scheltema (D66). Volgens Scheltema is het bovendien in strijd met de regels van behoorlijk bestuur dat de overheid op basis van “een zwakke argumentatie” de tekorten weigert te dekken.

Woordvoerder H. Koning (VVD) zal bij staatsecretarissen aandringen op een advies van de landsadvocaat. “Ik heb juridische adviezen gezien die de gemeente Amsterdam heeft laten maken. Ik krijg daaruit het beeld dat de staatssecretarissen juridisch niet erg sterk staan”, aldus Koning.

De Amsterdamse wethouder van financiën De Grave (VVD) kondigde na het mislukken van het overleg eind mei aan dat de gemeente zou onderzoeken in hoeverre het Rijk door de rechter gedwongen kon worden tot uitbetaling. Volgens de wethouder zou inmiddels juridisch advies zijn ingewonnen bij twee advocatenkantoren.