Salaris militairen mogelijk flexibel

DEN HAAG, 4 SEPT. Het ministerie van Defensie wil de salarissen van militair personeel afhankelijk maken van geleverde prestaties.

Beroepsmilitairen die goed functioneren zouden extra periodieke verhogingen moeten krijgen, terwijl zij die onder de maat zijn gebleven niet langer automatisch de jaarlijkse salarisverhoging krijgen. De regeling, die al sinds 1989 geldt voor het burgerpersoneel van Defensie, komt over enkele weken in het georganiseerde militaire overleg aan de orde. Zij houdt verband met de ombuigingen in het personeelsbeleid bij Defensie, zoals die in 1986 in de nota "Van Confectie naar Maatwerk' zijn vastgelegd. Vooruitlopend op het nieuwe beloningssysteem heeft het ministerie 7,5 miljoen gereserveerd voor extra honorering van medewerkers die buitengewone prestaties leveren.