Overschot Duitse handelsbalans naar 5,2 mrd mark

Over de eerste zeven maanden van dit jaar bedroeg het overschot op de Duitse handelsbalans 5,2 miljard mark.

Het tekort op de lopende rekening van de Duitse betalingsbalans bedroeg over deze periode 25,9 miljard mark.