"Natuurbeleidsplan in gevaar door korten'

UTRECHT, 4 SEPT. De uitvoering van het Natuurbeleidsplan van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij loopt gevaar. In tegenstelling tot eerdere toezeggingen zal uit de begroting blijken dat staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) de komende jaren 10 tot 15 procent kort op de extra gelden voor het natuurbeleid.

Dat verklaarde P. Nijhoff, algemeen directeur van de stichting Natuur en Milieu (SNM) gisteren in Utrecht. Nijhoff, die mede namens de Vereniging Natuurmonumenten sprak, baseert zich op uitlatingen van de ambtelijke top van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. De bezuinigingen zullen volgens de directeur de komende jaren oplopen tot “enkele tientallen miljoen guldens”.

Het Natuurbeleidsplan zou in dertig jaar moeten worden uitgevoerd. Tijdens de behandeling ervan in de Tweede Kamer zei Gabor zich sterk te zullen maken voor uitvoering binnen twintig jaar. Met de voorgenomen bezuinigingen komt hiervan niets terecht, aldus Nijhoff.

Natuurmonumenten en Natuur en Milieu vragen daarnaast bij minister Bukman aandacht voor de voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied van landinrichting. De twee organisaties menen dat deze projecten dienen te worden doorgelicht op de mogelijkheden tot aanpassing aan de “moderne inzichten” van milieu- en natuur-behoud.

In de landinrichtingsprojecten gaan honderden miljoenen om. Volgens SNM en Natuurmonumenten zijn milieu- en natuurvriendelijke besparingen van 50 tot honderd miljoen mogelijk. Daarbij dient onder meer gekeken te worden naar dure ingrepen als verlaging van het slootwaterpeil, kavelinrichting en de bouw van boerderijen.

Verlaging van het waterpeil in de sloten zal het aantal broedende weidevogels “decimeren”, aldus de organisaties. De nieuwbouw van boerderijen heeft volgens de organisaties een “nivellerend” effect op natuurwaarden. Ook gaan hiermee ontwatering en intensivering van het grondgebruik gepaard.