Moskou krijgt eerste hulp van bank O-Europa

LONDEN- PARIJS, 4 SEPT. De EBRD, de in Londen gevestigde Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, heeft gisteren overeenstemming bereikt over een plan om de Sovjet-economie eerste hulp te geven. De EBRD zal een kantoor openen in Moskou.

Het plan voorziet in technische hulp en adviezen op het gebied van privatisering, de financiële sector, energievoorziening en verbetering van distributie van landbouwprodukten.

Gisteren werd de aandeelhoudersvergadering van de bank bijgewoond door een delegatie uit de Sovjet-Unie onder leiding van de vice-minister voor buitenlandse zaken Ernest Obminsky.

De bank wil bij haar hulp nauw samenwerken met Wereldbank en IMF, zodat zij over meer geld kan beschikken. De bank kan financieel maar weinig doen voor de Sovjet-Unie, omdat vorig jaar bij de oprichting is besloten dat drie jaar lang de kredietverlening aan het land aan een maximum is gebonden van 47 miljoen dollar per jaar.

De directie van de EBRD wil dat het kredietplafond voor de Sovjet-Unie wordt verhoogd. Ze heeft de aandeelhouders, regeringen uit Oost en West, gevraagd een apart fonds voor technische bijstand te mogen stichten dat niet is gebonden aan het plafond. De Verenigde Staten en Japan (samen goed voor 18,5 procent van de aandelen) verzetten zich tegen extra middelen, de VS omdat zij bang zijn dat de Sovjet-Unie de grootste slokop wordt van de 23 miljard gulden aan kapitaal dat juist is bedoeld voor de voormalige satellietstaten van de USSR. Japan eist eerst de Kurillen-eilanden terug die de Sovjet-Unie in 1945 heeft bezet.

De president van de EBRD, Jacques Attali, zei gisteren in Parijs dat de bank voorstander is van de oprichting van een economisch verenigd Europa van dertig landen, inclusief de Sovjet-Unie. Attali acht de creatie van een dergelijke economische entiteit noodzakelijk in verband met een dreigend vluchtelingenprobleem, zo verklaarde hij gisteren voor de Franse radiozender Europe-1. “De Sovjet-regio kan zich niet echt ontwikkelen als ze geen deel uitmaakt van Europa”, aldus Attali. “Het vluchtelingeprobleem, zoals Albanië dat momenteel kent, zal anders in de Sovjet-Unie ongekende proporties aannemen.” (Reuter, DPA)